Badanie sprawozdań finansowych

Celem badań sprawozdań finansowych jest sprawdzenie przez rewidenta, czy sprawozdanie oraz księgi rachunkowe danej firmy są wolne od uchybień, a informacje w nich zawarte są przejrzyste i rzetelne. Po przeprowadzeniu badania, biegły rewident wyraża pisemną opinię, w której informuje, czy sprawozdanie w prawidłowy sposób przedstawia sytuację finansową danej organizacji. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, badaniu sprawozdań finansowych podlegają banki, zakłady ubezpieczeń społecznych, spółdzielcze kasy oszczędnościowe i kredytowe oraz spółki akcyjne. Audyt przeprowadzany jest według międzynarodowych standardów rewizji finansowej. Prawidłowe wykonane sprawozdania finansowe są ważne dla firmy, gdyż stanowią podstawowe źródło informacji dla otoczenia biznesowego i potencjalnych Klientów. Posiadamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu audytów przedsiębiorstw o zróżnicowanym profilu działalności.
Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Usług Finansowo-Księgowych w Rzeszowie. Nasi biegli rewidenci są do Państwa dyspozycji.

badanie sprawozdań