Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów firmy jest obowiązkiem uregulowanym prawnie nałożonym na osoby fizyczne oraz spółki cywilne, jawne i partnerskie zajmujące się prowadzeniem działalności gospodarczej. Jest to uproszczona forma ewidencji podatkowej, w której zawarte są wszelkie informacje o zdarzeniach gospodarczych przedsiębiorstw z danego okresu. Dokument ten jest niezbędny do rozliczania się z Urzędem Skarbowym. Zajmujemy się bieżącym ewidencjonowaniem operacji gospodarczych i weryfikacją dokumentów księgowych oraz prowadzeniem ewidencji środków trwałych i wyposażenia.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty.

Prowadzenie podatkowej książki przychodów i rozchodów