Przegląd sprawozdań finansowych

Przeglądowi są poddawane sprawozdania finansowe danej firmy, które obejmują okres krótszy niż rok obrotowy i są sporządzane na inny moment niż dzień bilansowy. Celem przeglądu sprawozdania finansowego jest sprawdzenie, czy jest ono rzetelne, zgodne z zasadami rachunkowości oraz jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową badanej jednostki. W przeciwieństwie do badania sprawozdania finansowego, przegląd trwa znacznie krócej ze względu na mniejszy zakres prac. Polega on głównie na analizie danych finansowych oraz ksiąg rachunkowych firmy, a także uzyskaniu informacji od pracowników. Po przeprowadzeniu przeglądu, biegły rewident wydaje raport. Uzyskane informacje mogą być ponownie wykorzystane przez biegłego przy pełnym badaniu sprawozdania finansowego na koniec roku.

Przegląd sprawozdań finansowych


W celu zapoznania się ze szczegółami naszej oferty, zapraszamy do kontaktu z nami. Odpowiemy na wszystkie Państwa pytania na temat wykonywanych przez nas przeglądów sprawozdań finansowych.